Rozdrabniacz wolnoobrotowy/kruszarka HL Husmann kruszą materiał podany poprzez kosz zasypowy przy pomocy wolnoobrotowych wałów nożowch. Rozdrobniony materiał przenoszony jest przez przenośnik taśmowy na pryzmę lub do kontenera.

Dzięki solidnej, wytrzymującej duże przeciążenia konstrukcji kruszarki HL są urządzeniami o dużej żywotności i nadają się do rozdrabniania np.: odpadów przemysłowych, odpadów na wysypiskach śmieci i sortowniach, odpadów z gospodarstw domowych, odpadów zielonych, pni i korzeni drzew,drewna rozbiórkowego, palet, skrzyń, starego drewna podkładów kolejowych itp.

Urządzenia są napędzane przez silnik spalinowy CAT – Turbodiesel lub silnik elektryczny. Zespół rozdrabniający jest zaopatrzony w instalację zapobiegającą przeciążeniu. Urządzenia posiadają także funkcję rewersu, która ma szczególne znaczenie przy materiałach trudniejszych w obróbce.

Wyposażenie dodatkowe: zdalne sterowanie, podnoszony zasyp, instalacja likwidująca zapylenie, rozdrabniacz wtórny, podwozie gąsienicowe, izolacja dźwiękowa, unoszone klapy boczne.

HL I 1222

HL II 1417

HL II 1422

HL II 1622