Seria urządzeń HFG to grupa rozdrabniaczy szybkoobrotowych z bijakowym zespołem rozdrabniającym, które idealnie nadają się do rozdrabniania odpadów drzewnych, zużytych palet, odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych wstępnie rozdrobnionych, odpadów zielonych, biomasy na cele energetyczne, kompostu, chemii gospodarczej itp.

Rozdrabniacz szybkoobrotowy HFG firmy Husmann został zaprojektowany jako urządzenie o dużej wydajności, względnie niskich kosztach eksploatacji i przydatne w rozdrabnianiu materiałów organicznych i nieorganicznych. Zastosowane opatentowane rozwiązania wynikające z wieloletnich doświadczeń zapewniają bardzo długą żywotność tych urządzeń oraz ich wysoką jakość i niezawodność.

Materiał przeznaczony do rozdrabniania podawany jest do zasypu a następnie podajnik łańcuchowy przesuwa go do walca wciągającego,który dozuje przez wlot materiał do rotora z bijakowym zespołem rozdrabniającym. Rotor jest wykonany z wysokiej jakości stali, na 8 osiach są osadzone bijaki o szerokości 50 mm lub 80 mm.

Bijaki uzbrojone są w wymienne końcówki. Rozdrobniony materiał trafia na sito a następnie jest wyrzucany na zewnątrz i usypywany pryzmę lub opcjonalnie przenoszony przez przenośnik taśmowy. Rozdrabniacze są napędzane przez silnik spalinowy CAT – Turbodiesel lub silnik elektryczny.
Rotor jest zaopatrzony w instalację zapobiegającą przeciążeniu. Rozdrabniacz szybkoobrotowy posiada także funkcję rewersu, która ma szczególne znaczenie przy materiałach trudniejszych w obróbce i zapewnia optymalne dozowanie materiału do rotora.

Wielość rozdrobnionej frakcji reguluje się poprzez prędkość podawania materiału do zespołu rozdrabniającego oraz przez zmianę lub demontaż sita. Wydajność rozdrabniaczy HFG w zależności od typu urządzenia i przerabianego materiału waha się w granicach 30-270 mp/h.
Do tej grupy zaliczamy cztery modele rozdrabniaczy, które zależnie od wymogów klienta mogą być wykonane w wersjach: stacjonarnej, na ramie hakowca lub na osiach jezdnych. Nasze rozdrabniacze szybkoobrotowe są napędzane przez silniki Caterpillar lub elektryczne.

Oferujemy liczne opcje wyposażenia dodatkowego np.:

 • dostosowanie długości przenośnika rozdrobnionego materiału do wymogów klient,
 • kilka typów wymiennych końcówek bijaków stosowanych zależnie od rodzaju materiału
 • separator metalu
 • hydrauliczne unoszenie sita
 • zmienna długość zasypu materiału
 • gąsienicowy układ jezdny
 • zdalne sterowanie
 • centralne smarowanie
 • instalacja redukująca zapylenie
 • dodatkowe wyciszenie urządzenia
 • hydrauliczny napęd jezdny do powolnego przemieszczana się w czasie pracy
 • żuraw-chwytak do załadunku materiału zainstalowany na rozdrabniaczu

Rozdrabniarka HFG II na ramie hakowca

HFG II

HFG IV

HFG V

HFG VI