Backers

Przesiewacze gwiazdowe  BACKERS

www.backers.de

Zakres zastosowania przesiewaczy gwiazdowych Backers

  • Przesiewanie odpadów komunalnych , przesiewanie odpadów przemysłowych
  • przesiewanie rozdrobnionego drewna,przesiewanie popiołu,przesiewanie biomasy,przesiewanie i usypywanie schutra kolejowego,przesiewanie gruzu,przesiewanie podłoży, przesiewanie gleby,
  • przesiewanie ziemi wymieszanej z kamieniami,przesiewanie paliwa alternatywnego,
  • przesiewanie piasku ,przesiewanie gliny , przesiewanie gleju ,przesiewanie piasku z kamieniami
  • przesiewanie żwiru, przesiewanie kruszywa, przesiewanie zrębki,przesiewanie kompostu, przesiewanie torfu, przesiewanie podsypki, przesiewanie szlaki, przesiewanie rozdrobnionych korzeni,przesiewanie podsypki pod rurociąg, pod układanie nawierzchni,
  • przygotowanie podłoży czasowo płynnych, przygotowanie mieszanek do stabilizacji gruntu

Filmy prezentujące przesiewacze gwiazdowe