Stacja przeładunku odpadów komunalnych Husmann

Firma Husmann jest czołowym  producentem i dostawcą elementów oraz  kompletnych rozwiązań ,,po klucz” stacji przeładunku odpadów komunalnych.

Przykład funkcjonowania stacji przeładunku odpadów komunalnych :

Pojazd dostarczający odpady wjeżdża do hali rozładowczej  na stanowisko rozładowcze. Odpady są rozładowywane / wysypywane do leja zasypu prasy do odpadów. W trakcie napełnienia leja zasypowego uruchomiona zostaje prasa. Prasa automatycznie prasuje odpady i przesuwa je do zespolonego z prasą kontenera. Odpady są zagęszczane specjalną płytą prasującą, bezpośrednio w odpowiednim kontenerze w sposób ciągły, po czym prasa wraca do swojego położenia wyjściowego. Proces przebiega automatycznie i stopień zapełnienia kontenera jest sygnalizowany przez czujniki  napełnienia. Po napełnieniu kontenera , proces prasowania zostaje automatycznie zatrzymany ,kontener zostaje automatycznie odłączony od prasy stacjonarnej i przesunięty automatycznie  przez system poprzecznego przesuwania kontenerów do strefy odbioru gdzie podejmuje go pojazd z urządzeniem hakowym Do strefy załadunku przesuwany jest automatycznie kolejny kontener ,następuje automatyczne  zespolenie z prasą stacjonarną

Prasy do odpadów stosowane w stacjach przeładunku odpadów komunalnych

Dane techniczne MP 4050 MP 6000 MP 6080 MP 10080 MP 15080 MP 9080 VKTS
Długość (mm) 7.630 9.340 9.340 9.340 15.700 11.930
Szerokość (mm) bez sprzężenia 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640
Wysokość (mm) bez zasuwy drzwi 2.045 2.045 2.045 2.045 2.045 2.045
Moc napędowa (kW) 22 2×18,5 2×30 2×45 3×30 2×45
Otwór napełniania (mm x mm) 1800×2200 1800×3000 1800×3000 1800×3000 1800×6000 1800×2500
Skok stempla prasującego (mm) 3.500 4.500 4.500 4.500 7.500 6.700
Powierzchnia stempla prasującego (mm x mm) 1000×2000 1200×2000 1200×2000 1600×2000 1200×2000 1800 x 2000
Siła prasowania (kN) 500 700 800 800 800 800
Objętość na skok (m3) 4.4 7.2 7.2 9.6 14.4 9.0
Objętość na godz. praktyczna, bez czasu zmiany kontenera 390v 360 498 811 1.035 396
Ciężar własny (t) ok. 15 28 30 32 38 35